Spółka notowana na Warszawskiej Gieldzie Papierów Wartościowych od 2008r.

Po okresie przekształceń Spółka zmieniła swój profil działalności koncentrując się głównie na działalności finansowej w szczególności na świadczeniu usług z zakresu udzielania pożyczek gotówkowych wysokokwotowych, podmiotom gospodarczym prowadzących swą działalność na terenie Polski.

Historia spółki

Investment Friends Capital SE jest Spółką Europejską. Powstała z połączenia INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. (Spółka Przejmująca) z INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana). Poprzedno, Investment Friends Capital S.A. powstała w wyniku zmiany nazwy z Zakłady Mięsne HERMAN S.A. Siedziba spółki mieści się w Płocku (Polska, 09-402) przy ulicy Padlewskiego 18c. Podmiot wystepuje w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000716972.

Najważniejsze etapy rozwoju w historii Spółki:

Rok 2018

Listopad: Przeniesienie statutowej siedziny Spółki do Estonii (Tallin).

Rok 2018

Luty: Połączenie Emitenta – INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. (Spółka Przejmująca) z INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana), przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE.

Rok 2012

Luty: zmiana nazwy spółki z ZM HERMAN S.A. na INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A i przeniesienie siedziby z Hermanowej do Płocka. Zmiana profilu działalności spółki z przetwórstwa i produkcji mięsnej na działalność wspomagającą usługi finansowe oraz inwestycje w odnawialne źródła energii i nieruchomości komercyjne.

Rok 2008

Luty: wprowadzenie 1.058.472 akcji na okaziciela serii „D” ZM HERMAN S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rok 2007

Styczeń: przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Rok 2000

Listopad: przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rok 1996

Styczeń: Powstanie Zakładów Mięsnych HERMAN jako spółki cywilnej w Kielnarowej koło Tyczyna (później Hermanowa koło Tyczyna).