Wydruk z estońskiego rejestru handlowego podmiotu Investment Friends Capital SE z dnia 16.11.2021 r.