Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
DAMF INVEST S.A. przez Patro Invest Sp. z o.o. 8 439 865 56,21 8 439 865 56,21 10-11-2017
Pozostali 6 576 107 43,79 6 576 107 43,79 -


% głosów

% akcji