Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Patro Invest OÜ 3 534 823 70,62 3 534 823 70,62
Pozostali 1 470 501 29,38 1 470 501 29,38
RAZEM 5 005 324 100 5 005 324 100


% głosów

% akcji