Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
DAMF INVEST S.A. przez Patro Invest Sp. z o.o. 9 005 201 59,97 9 005 201 59,97 22-02-2018
Pozostali 6 010 771 40,03 6 010 771 40,03 -


% głosów

% akcji