Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
DAMF INVEST S.A. przez Patro Invest Sp. z o.o. 8 757 698 58,32 8 757 698 58,32 05-02-2018
Pozostali 6 258 274 41,68 6 258 274 41,68 -


% głosów

% akcji