Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Patro Invest OÜ 9 256 521 61,64 9 256 521 61,64 19-11-2018
Pozostali 5 759 451 38,36 5 759 451 38,36 -


% głosów

% akcji