Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Patro Invest OÜ 8 544 514 56,90 8 544 514 56,90 2018-04-27
Pozostali - 43,10 - 43,10 -


% głosów

% akcji