Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Patro Invest OÜ 71 737 890 68,25 71 737 890 68,25
Pozostali 33 373 914 31,75 33 373 914 31,75
RAZEM 105 111 804 100 105 111 804 100


% głosów

% akcji