Siedziba Spółki

  • Adres: Investment Friends Capital S.A. uL. Padlewskiego 18 C, 09-402 Płock
  • Tel: 24 366-06-27, Fax: 24 367-31-32
  • Email: biuro@ifcapital.pl

Dane rejestrowe

  • REGON 691529550
  • NIP 8133186031
  • KRS 0000267789
  • SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO