Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (Warszawa, 2021-07-30)

A statement on the company's compliance with the corporate governance principles contained in Best Practice for GPW Listed Companies 2021 (Warszawa, 2021-07-30)