Damian Patrowicz

Prezes Zarządu


Pan Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiadał w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A., jak również notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcje Członka Zarządu FON SE, DAMPAIN Sp. z o.o., Patro Inwestycje Sp. z o.o., Patro Administracja Sp. z o.o., Investment Friends Capital SE, Atlantis SE oraz Patro Invest OÜ w Tallinie; Komplementariusza Damar Patro UÜ oraz Nova Gielda UÜ w Tallinie oraz Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: ELKOP SE, Investment Friends SE oraz Wiceprezesa Zarządu w Stowarzyszeniu Inwestorów Giełdowych. Pan Damian Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.