SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU


Uzupełnienie informacji do Sprawozdania Zarządu za rok 2015