TEKST JEDNOLITY Statutu Investment Friends Capital Spółka Akcyjna uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2017 roku (akt notarialny rep. A nr 1275/2017)