Kalendarium na rok 2017

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do wiadomości Akcjonariuszy terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2017 w następujących datach:

 • Jednostkowy raport za I kwartał 2017 r. w dniu 08.05.2017 r. (poniedziałek)
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2017 r. w dniu 07.11.2017 r. (wtorek)

Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2016 oraz za II kwartał roku 2017.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 r. zostanie opublikowany przez Emitenta w dniu 21.08.2017 r. (poniedziałek)

Raport roczny za rok 2016 Emitent opublikuje w dniu 21.03.2017 r. (wtorek)

Jedocześnie Zarząd Investment Friends Capital S.A. informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną przekazane do wiadomości Akcjonariuszy w formie raportu bieżącego.

Kalendarium na rok 2016
 • Jednostkowy raport za I kwartał 2016r. – 16.05.2016r. (Poniedziałek)
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2016r. – 14.11.2016r. (Poniedziałek)
 • Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2016 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2015, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.
 • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2016r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 31.08.2016.
 • Raporty roczny za rok 2015 Emitent opublikuje w dniu 15.03.2016r.
Kalendarium na rok 2015
 • Jednostkowy raport za I kwartał 2015r. – 15.05.2015r.
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2015r. – 16.11.2015r.
 • Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2015 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2014, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.
 • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2015r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 31.08.2015r.
 • Raporty roczny za rok 2014 Emitent opublikuje w dniu 23.03.2015r.
Kalendarium na rok 2014
 • Jednostkowy raport za I kwartał 2014r. – 15.05.2014r.
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2014r. – 14.11.2014r.
 • Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2014 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2013, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.
 • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2014r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 29.08.2014r.
 • Raporty roczny za rok 2013 Emitent opublikuje w dniu 21.03.2014r.
Kalendarium na rok 2013
 • Jednostkowy raport za I kwartał 2013r. – 15 maj 2013r.
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2013r. – 14 listopada 2013r.
 • Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2013 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2012, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.
 • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2013r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 30.08.2013r. (piątek)
 • Raporty roczny za rok 2012 Emitent opublikuje w dniu 21.03.2013r. (czwartek)