Kalendarium na rok 2019

Zarząd Spółki Investment Friends Capital SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019:

1. Raporty kwartalne:
 • Jednostkowy raport za I kwartał 2019 r. w dniu 30.05.2019 r. (czwartek)
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2019 r. w dniu 29.11.2019 r. (piątek)
2. Raport półroczny:
 • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 27.09.2019 r. (piątek)
3. Raport roczny:
 • Raport roczny za rok 2018 Emitent opublikuje w dniu 30.04.2019 r. (wtorek)
Raport bieżący nr 3/2019: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019. (Dates for filing periodic financial reports in 2019).
Kalendarium na rok 2018

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2012 poz. 397 z późn. zm._, Spółka przedstawia terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018:

1. Raporty kwartalne:
 • za I kwartał 2018 r. – 30 maja 2018 r. (środa)
 • za III kwartał 2018 r. -12 listopad 2018 r. (poniedziałek)
2. Raport półroczny:
 • za I półrocze 2018 roku – 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek)
3. Raport roczny:
 • za rok 2017 – 23 marca 2018 roku (piątek)
 • Zarząd Emitenta informuje również, iż Spółka nie będzie publikowała raportów okresowych za II i IV kwartał 2018 roku.

Kalendarium na rok 2017

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do wiadomości Akcjonariuszy terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2017 w następujących datach:

 • Jednostkowy raport za I kwartał 2017 r. w dniu 08.05.2017 r. (poniedziałek)
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2017 r. w dniu 07.11.2017 r. (wtorek)

Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2016 oraz za II kwartał roku 2017.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 r. zostanie opublikowany przez Emitenta w dniu 21.08.2017 r. (poniedziałek)

Raport roczny za rok 2016 Emitent opublikuje w dniu 21.03.2017 r. (wtorek)

Jedocześnie Zarząd Investment Friends Capital S.A. informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną przekazane do wiadomości Akcjonariuszy w formie raportu bieżącego.

Kalendarium na rok 2016
 • Jednostkowy raport za I kwartał 2016r. – 16.05.2016r. (Poniedziałek)
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2016r. – 14.11.2016r. (Poniedziałek)
 • Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2016 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2015, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.
 • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2016r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 31.08.2016.
 • Raporty roczny za rok 2015 Emitent opublikuje w dniu 15.03.2016r.
Kalendarium na rok 2015
 • Jednostkowy raport za I kwartał 2015r. – 15.05.2015r.
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2015r. – 16.11.2015r.
 • Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2015 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2014, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.
 • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2015r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 31.08.2015r.
 • Raporty roczny za rok 2014 Emitent opublikuje w dniu 23.03.2015r.
Kalendarium na rok 2014
 • Jednostkowy raport za I kwartał 2014r. – 15.05.2014r.
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2014r. – 14.11.2014r.
 • Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2014 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2013, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.
 • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2014r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 29.08.2014r.
 • Raporty roczny za rok 2013 Emitent opublikuje w dniu 21.03.2014r.
Kalendarium na rok 2013
 • Jednostkowy raport za I kwartał 2013r. – 15 maj 2013r.
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2013r. – 14 listopada 2013r.
 • Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2013 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2012, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.
 • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2013r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 30.08.2013r. (piątek)
 • Raporty roczny za rok 2012 Emitent opublikuje w dniu 21.03.2013r. (czwartek)