Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023/2024.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2023 i 2024 w następujących datach:

Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2023-2024 publikacja nastąpi w dniu 24.11.2023 r.

Jednostkowy raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2023-2024 publikacja nastąpi w dniu 22.02.2024 r.

Jednostkowy raport za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2023-2024 publikacja nastąpi w dniu 29.04.2024 r.

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2023-2024 publikacja nastąpi w dniu 30.09.2024r.

Jednocześnie Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raport bieżący nr 12/2023: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2023/2024)
Zarząd Spółki Investment Friends Capital SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022/2023.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2022 i 2023 w następujących datach:

Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2022-2023 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2022 r.

Jednostkowy raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022-2023 publikacja nastąpi w dniu 22.02.2023 r.

Jednostkowy raport za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2022-2023 publikacja nastąpi w dniu 28.04.2023 r.

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022-2023 publikacja nastąpi w dniu 30.09.2023r.

Jednocześnie Zarząd Investment Friends Capital SE informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raport bieżący nr 7/2022: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2022/2023
Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021/2022.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2021 i 2022 w następujących datach:
Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2021 r.
Jednostkowy raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 22.02.2022 r.
Jednostkowy raport za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 15.05.2022 r.
Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 30.09.2022 r.

Jednocześnie Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE SE informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raport bieżący nr 9/2021: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2021/2022
Raport bieżący nr 2/2022: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2021/2022. Change of the date of publication of the quarterly report for the third quarter of the financial year 2021/2022.
Raport bieżący nr 6/2022: Korekta raportu nr 9/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2021/2022. (Correction of the report no. 9/2021 The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2021/2022).
Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020/2021.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2020 i 2021 w następujących datach:

Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2020-2021 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2020 r.

Jednostkowy raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020-2021 publikacja nastąpi w dniu 15.02.2021 r.

Jednostkowy raport za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2020-2021 publikacja nastąpi w dniu 29.04.2021 r.

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020-2021 publikacja nastąpi w dniu 08.10.2021r.

Jednocześnie Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raport bieżący nr 12/2020: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021.
Raport bieżący nr 1/2021: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021.
Raport bieżący nr 7/2021: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021. Change in the date of publication of yearly financial report for the financial year 2020-2021.
Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie przekazuje nowy harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku obrotowym 2019/2020. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku obrotowym 2019/2020 w następujących datach:

Jednostkowy raport za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 28.02.2020 r. (piątek).

Jednostkowy raport za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 29.05.2020 r. (piątek).

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 30.10.2020r. (piątek).

Raport bieżący nr 1/2020: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020. Change of the schedule of publication of periodic reports in the financial year 2019/2020
Raport bieżący nr 29/2020: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020. Change of the publication date of the separate periodic report for the year the financial year 2019-2020.
Kalendarium na rok 2019

Zarząd Spółki Investment Friends Capital SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019:

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 30 listopada 2018 r. oraz za 11 miesięcy od 1 stycznia 2018r. do 30 listopada 2018 r. zostanie opublikowane 29.04.2019 roku.

Raport roczny zawierający dane za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku _w związku ze zmianą roku obrotowego okres wydłużony_ zostanie opublikowany dnia 30.10.2019 roku.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał nowego roku finansowego Emitenta czyli za okres od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku zostanie opublikowany dnia 29.11.2019 roku.

Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019/2020.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2019 w następujących datach:

Jednostkowy raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019-2020 _6 miesięcy 2019 roku_ publikacja nastąpi w dniu 30.09.2019 r. _poniedziałek_.

Jednostkowy raport za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 29.11.2019 r. _piątek_.

Jednostkowy raport za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 14.02.2020 r._piątek_.

Jednostkowy raport za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 29.05.2020 r._piątek_.

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 15.10.2020r._czwartek_.

Raport bieżący nr 16/2019: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku (Amendment of the schedule of periodical reports’ publication in 2019.)
Raport bieżący nr 22/2019: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku. Change of the schedule for the publication of periodic reports in 2019
Raport bieżący nr 25/2019: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020. Change of the schedule of publication of periodic reports in the financial year 2019/2020.
Kalendarium na rok 2018

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2012 poz. 397 z późn. zm._, Spółka przedstawia terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018:

1. Raporty kwartalne:
 • za I kwartał 2018 r. – 30 maja 2018 r. (środa)
 • za III kwartał 2018 r. -12 listopad 2018 r. (poniedziałek)
2. Raport półroczny:
 • za I półrocze 2018 roku – 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek)
3. Raport roczny:
 • za rok 2017 – 23 marca 2018 roku (piątek)
 • Zarząd Emitenta informuje również, iż Spółka nie będzie publikowała raportów okresowych za II i IV kwartał 2018 roku.

Kalendarium na rok 2017

Zarząd Spółki Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do wiadomości Akcjonariuszy terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2017 w następujących datach:

 • Jednostkowy raport za I kwartał 2017 r. w dniu 08.05.2017 r. (poniedziałek)
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2017 r. w dniu 07.11.2017 r. (wtorek)

Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2016 oraz za II kwartał roku 2017.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 r. zostanie opublikowany przez Emitenta w dniu 21.08.2017 r. (poniedziałek)

Raport roczny za rok 2016 Emitent opublikuje w dniu 21.03.2017 r. (wtorek)

Jedocześnie Zarząd Investment Friends Capital S.A. informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną przekazane do wiadomości Akcjonariuszy w formie raportu bieżącego.

Kalendarium na rok 2016
 • Jednostkowy raport za I kwartał 2016r. – 16.05.2016r. (Poniedziałek)
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2016r. – 14.11.2016r. (Poniedziałek)
 • Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2016 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2015, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.
 • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2016r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 31.08.2016.
 • Raporty roczny za rok 2015 Emitent opublikuje w dniu 15.03.2016r.
Kalendarium na rok 2015
 • Jednostkowy raport za I kwartał 2015r. – 15.05.2015r.
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2015r. – 16.11.2015r.
 • Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2015 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2014, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.
 • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2015r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 31.08.2015r.
 • Raporty roczny za rok 2014 Emitent opublikuje w dniu 23.03.2015r.
Kalendarium na rok 2014
 • Jednostkowy raport za I kwartał 2014r. – 15.05.2014r.
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2014r. – 14.11.2014r.
 • Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2014 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2013, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.
 • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2014r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 29.08.2014r.
 • Raporty roczny za rok 2013 Emitent opublikuje w dniu 21.03.2014r.
Kalendarium na rok 2013
 • Jednostkowy raport za I kwartał 2013r. – 15 maj 2013r.
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2013r. – 14 listopada 2013r.
 • Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2013 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2012, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.
 • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2013r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 30.08.2013r. (piątek)
 • Raporty roczny za rok 2012 Emitent opublikuje w dniu 21.03.2013r. (czwartek)