PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA NA 30 CZERWCA 2018R. ORAZ ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2018R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDUZ DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU


Uzupełnienie informacji do Sprawozdania Zarządu za rok 2015