• Investment Friends Capital S.A.
    INWESTUJEMY W SUKCES

Jesteśmy spółką notowaną na GPW